1
2
3
4
5
6

iné produkty

Nevyhýbame sa ani projektom, ktoré sú pre nás veľakrát výzvou, napríklad dodávka konštrukcie pre uchytenie štvorstrannej informačnej tabule na zimný štadión, nadzemné bazény s podpornou konštrukciou, alebo výroba expozície na gastro-výstavu pre vinársku spoločnosť. Realizovali sme výrobu a montáž reklamných billboardov a 3D reklám na priečelia budov s LED nasvietením.  Množstvo ďalších atypických realizácií, ktorým predchádzali 3D a video vizualizácie.